top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraAnet

Aby vás už POUR a PAR nebudilo ze spaní.

Tyto dvě malé mršky - předložky pour & par - se někdy pěkně pletou. Pokusím se vám proto na příkladech ukázat jejich použití. Pokud už s francouzštinou nějakou dobu kamarádíte, víte, že jejími "nejkami" jsou výjimky. Nezasypu vás proto všemi způsoby užití, ale ponasnažím se, abyste pochopily základní rozdíly.


POUR ... to zní trochu jako české PRO!

Přesně tak, prohozením písmenek si snadno uděláte pomůcku pro zapamatování jednoho z významů předložky pour.


1. ÚČEL, CÍL

Za pour může stát zájmeno, podst. jméno i sloveso:

- Voici un cadeau pour toi, mon chouchou! - Tady je dárek pro tebe, miláčku.

- un livre pour enfants - dětská knížka

- J'apprends le français pour travailler à Paris. - Učím se francouzsky, abych mohla pracovat v Paříži.


2. CÍL CESTY

- Elle est partie pour la France. - Odjela do Francie.


3. NA KDY, NA JAK DLOUHO

- Bon, alors, c'est tout pour aujourd'hui. - Tak, to je pro dnešek vše.

- Nous sommes en France pour une semaine. - Ve Francii jsme na týden.

- pour combien de temps - na jak dlouho


4. PŘÍČINA

Touto předložkou můžeme také vyjádřit, z jakého důvodu se něco děje:

- Le restaurant est fermé pour travaux. - Restaurace je z důvodu rekonstrukce zavřená.

- Pour cette raison... - z tohoto důvodu...

- Je l'appréci pour sa gentillesse. - Vážím si ho za jeho laskavost.


5. USTÁLENÉ VÝRAZY

- pour cette fois - pro tentokrát

- pour la première fois - poprvé

- pour l'instant - prozatím


Takhle by se dalo ještě dlouho pokračovat (ach, ta fránina), ale raději už přejdeme k další předložce, ať vás to spíš od frániny neodradí ;)PAR-áda, lehni si na záda... Ale až dočteš tento článek!

Touto předložkou vyjádříme např.:


1. KUDY, KAM, KDE

- Je vais à Nice par Paris. - Jedu do Nice přes Paříž.

- Regarde par la fenêtre! - Podívej se z okna!

- passer par la porte - projít dveřmi

Všimni si, že po par následuje člen.


2. PŘÍČINA

Ano, podobně jako pour, také par může vyjádřit příčinu, ale tentokrát nenásleduje člen:

- Tu m'as aidé par gentillesse. - Pomohl jsi mi z laskavosti.


3. PROSTŘEDEK

- envoyer la lettre par avion/par mail/par la poste - poslat dopis letecky/mailem/poštou


4. ČINITEL (pozor, trpný rod)

- Ce tableau a été peint par Monet. - Tento obraz namaloval Monet. ("byl namalován Monetem")


5. OPAKOVÁNÍ

- Je fais du sport deux fois par semaine. - Sportuji dvakrát týdně.

- trois fois par an - třikrát ročně


6. USTÁLENÉ VÝRAZY

- par exemple - například

- par hasard - náhodou

- par cœur - zpaměti


Ještě se vám z hlavy nekouří?


Dobře, myslím, že to by pro dnešek stačilo. Pro seznámení se s těmito předložkami to je tak akorát.


Poradím vám ještě jednu věc...

...netrapte se šprtáním, kdy co použít, místo toho si zapamatujte od všeho jeden příklad (ať už některý z těch, které jsem uvedla, nebo si vymyslete sama takový, který vám půjde snadno přes pusu). Z daného příkladu pak vždy snadno odvodíte další použití.


Pokud si chcete předložky ještě procvičit, ve čtvrtek vám pošlu na mail další online kvíz. Stačí kliknout sem a přihlásit se k odběru mého newsletteru.


Vaše Anet87 zobrazení

Comments


bottom of page